Δημητρης Δημητρίου | Globaltraining

Δημητρης Δημητρίου


Δημητρης Δημητρίου

Lecturer

Είναι απόφοιτος Οικονομικών επιστημών του «Πανεπιστημίου Πειραιά». Παράλληλα µε τη μακρόχρονη εμπειρία του ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ολοκλήρωσε το διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης στο «Ινστιτούτο εκπαίδευσης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» (ΙΕΣΟΛ) όπου και πέρασε µε επιτυχία τις εξετάσεις. Τον Ιανουάριο του 2005 έλαβε τη Διεθνή Πιστοποίηση «Α.Ι.Α» στα «Δ.Π.Χ.Α», µε την απόκτηση του «Diploma in International Financial Reporting Standards». To Ιανουάριο του 2011 απόκτησε τη Διεθνή Πιστοποίηση «Α.Ι.Α» σε θέματα «Στρατηγικής Επιχειρηματικής ανάπτυξης, με εργαλεία προϋπολογισμού, Κοστολόγησης & Business Plan» των επιχειρήσεων με το «Diploma in Management Accounting Costing (M.A.C)».of the Institute of Leadership and Management.

 

Είναι µέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος µε άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος και άδεια ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή- Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης.