Κυριάκος Κυριάκου | Globaltraining

Κυριάκος Κυριάκου


Κυριάκος Κυριάκου

Ο Κυριάκος είναι Ορκωτός Λογιστής (Fellow Chartered Accountant) και εγγεγραμμένος Σύμβουλος Αφερεγγυότητας. Έχει εκτενή εμπειρία στο Τραπεζικό Τομέα και στις Χρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες. Σήμερα υπηρετεί στην Διεύθυνση Έγκρισης Πιστωτικών Διευκολύνσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας ενώ στο παρελθόν έχει εργαστεί ως Διευθυντής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της KPMG Κύπρου. Είναι επίσης μέλος της Επιτροπής Αφερεγγυότητας του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).