Παναγιώτης Κουννής | Globaltraining

Παναγιώτης Κουννής


Παναγιώτης Κουννής

Ο Παναγιώτης Κουννής είναι Ορκωτός Λογιστής (Fellow Chartered Certified Accountant ) και εγγεγραμμένος Σύμβουλος Αφερεγγυότητας. Έχει πολυετή και εκτενή πείρα στο Τραπεζικό Τομέα με ειδικότητα σε θέματα δανείων και αναδιαρθρώσεων προβληματικών επιχειρήσεων. Διετέλεσε επί σειρά ετών Διευθυντικό στέλεχος Τραπεζικών εργασιών Της Λαϊκής Τράπεζας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και ειδικότερα υπηρέτησε σαν Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου εταιρειών του Ομίλου, Γενικός Διευθυντής Εργασιών στο Ηνωμένο Βασίλειο, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος εργασιών του Ομίλου στην Κύπρο, Μέλος των Διοικητών Συμβουλίων της Τράπεζες στην Αυστραλία, Σερβία και Κύπρο. Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου κατά το έτη 2011/2012 και μέλος του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου