Στυλιανός Χριστοφόρου | Globaltraining

Στυλιανός Χριστοφόρου


Στυλιανός Χριστοφόρου

Ως δικηγόρος, ο Στυλιανός Ν. Χριστοφόρου διαθέτει εξαιρετική νομική εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα. Η τεχνογνωσία του έγκειται κυρίως στην παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν νομικές προκλήσεις.

Ο Στυλιανός έχει χειριστεί άμεσα και έμμεσα αρκετές Κυπριακές επιχειρήσεις σε θέματα όπως η φορολογία, οι εταιρικές συναλλαγές, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές, η προστασία προσωπικών δεδομένων και το εργατικό δίκαιο.

Ο Στυλιανός εργάζεται ως νομικός σύμβουλος διακεκριμένων μεγάλων και μεσαίων Κυπριακών επιχειρήσεων και ως εκ τούτου έχει αναπτύξει εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς του νομικού πλαισίου που επηρεάζουν τη λειτουργικότητά τους.
Επιπρόσθετα, ο Στυλιανός έχει πρόσφατα εμπλουτίσει την τεχνογνωσία του, καθιστώντας τον έναν από τους λίγους δικηγόρους στην Κύπρο που κατέχει την πιστοποίηση TUV Austria GDPR (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων) μέσω ειδικής εκπαίδευσης που έχει παρακολουθήσει στο εξωτερικό.

Ως επαγγελματίας στον τομέα του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), έχει μέχρι σήμερα εκπαιδεύσει πάνω από 150 διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων μέσων της δικηγορικής του εταιρείας, DataKnights, που ειδικεύεται στη συμμόρφωση με GDPR. Η DataKnights έχει αναλάβει πάνω από 23 έργα συμμόρφωσης με τον Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων.