Άτομα που δεν έχουν την κατοικία (domicile) στην Κύπρο – Καθεστώς Non Domicile | Globaltraining

Άτομα που δεν έχουν την κατοικία (domicile) στην Κύπρο - Καθεστώς Non Domicile


Date(s) and Time(s)
24 May 2017 - 09:00 AM
Duration
4 hours
Cost
€120
Tel
+357 77778030
Email Address
University of Nicosia

Lecturer(s)

Μάθετε για το νέο καθεστώς για τα non domicile άτομα και τα κίνητρα που προσφέρει στον προσωπικό φόρο ατόμου.
Η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας εισήγαγε το καθεστώς των non domicile ατόμων στόχος του οποίου είναι να ενθαρρύνει άτομα με υψηλό εισόδημα να επενδύσουν στην Κύπρο, αλλά και να προσελκύσει διεθνείς επιχειρήσεις να δημιουργήσουν εγκαταστάσεις στην Κύπρο.

Σκοπός:

Ο στόχος του σεμιναρίου είναι να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες το νέο καθεστώς για τα non domicile άτομα και τα κίνητρα που προσφέρει στον προσωπικό φόρο ατόμου.
Επιπλέον, το σεμινάριο θα καλύψει μια επισκόπηση του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου και θα εξηγηθεί πώς το νέο καθεστώς τροποποίησε την εφαρμογή του.

Συμμετέχοντες:  

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ελεγκτές, λογιστές, φορολογικούς σύμβουλους, τραπεζίτες και δικηγόρους.

Εγγραφή

Για να εγγραφείτε στο σεμινάριο, πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση.  Αφού συμπληρωθεί, να σταλεί στο [email protected].

For further information please contact us.