Επιβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών έναντι φόρου εισοδήματος κατά τη διάθεση της ακίνητης ιδιοκτησίας | Globaltraining

Επιβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών έναντι φόρου εισοδήματος κατά τη διάθεση της ακίνητης ιδιοκτησίας


Date(s) and Time(s)
01 December 2016 - 08:30 AM
Duration
4 hours
Cost
€120
Tel
+357 77 77 80 30
Email Address
University of Nicosia

Lecturer(s)

Μάθετε τα κριτήρια εμπορίας και πώς αυτά εφαρμόζονται σε μια διάθεση ενός ακινήτου ώστε να καθοριστεί αν αυτή η διάθεση υπόκειται σε φόρο κεφαλαιουχικών κερδών ή φόρο εισοδήματος.
Σκοπός:

Ένα από τα κύρια ζητήματα που δημιουργούν αντιπαράθεση μεταξύ του Τμήματος Φορολογίας και των φορολογούμενων είναι κατά πόσο μια διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας είναι κεφαλαιουχικής ή εισοδηματικής φύσης.
Η επιβάρυνση για τον φορολογούμενο μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το αν η διάθεση υπόκειται σε φόρο κεφαλαιουχικών κερδών ή φόρο εισοδήματος. Η απόφαση του Τμήματος Φορολογίας αναφορικά με το φόρο στον οποίο θα υπαχθεί η διάθεση βασίζεται στα γεγονότα που διέπουν την διάθεση και στα κριτήρια εμπορίας (badges of trade).
Ο στόχος του σεμιναρίου είναι να παρέχει μια κατανόηση των κριτηρίων εμπορίας και πώς αυτά εφαρμόζονται σε μια διάθεση ενός ακινήτου ώστε να καθοριστεί αν αυτή η διάθεση υπόκειται σε φόρο κεφαλαιουχικών κερδών ή φόρο εισοδήματος.

Συμμετέχοντες:  

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ελεγκτές, λογιστές, φορολογικούς σύμβουλους και δικηγόρους.

Εγγραφή

Για να εγγραφείτε στο σεμινάριο, πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση.  Αφού συμπληρωθεί, να σταλεί στο [email protected].

For further information please contact us.