Φορολογικές Ελαφρύνσεις για τις Αναδιαρθρώσεις Δανείων (Debt to Asset Swap) | Globaltraining

Φορολογικές Ελαφρύνσεις για τις Αναδιαρθρώσεις Δανείων (Debt to Asset Swap)


Date(s) and Time(s)
15 November 2017 - 09:00 AM
Duration
4 hours
Cost
€120
Tel
+357 77 77 80 30
Email Address
University of Nicosia

Lecturer(s)

Μάθετε για το  νομικό πλαίσιο των φορολογικών ελαφρύνσεων όπως έχει θεσπιστεί από την Βουλή των Αντιπροσώπων και πώς αυτές μπορούν να διευκολύνουν την αναδιάρθρωση δανείων.

Σκοπός:

Για σκοπούς μετριασμού της ανάγκης για ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζικών ιδρυμάτων λόγω των μη εξυπηρετούμενων δανείων και για την διευκόλυνση των δανειοληπτών για μείωση ή εξόφληση των δανείων τους, η Βουλή των Αντιπροσώπων θέσπισε νομοθεσίες που προνοούν για φορολογικές ελαφρύνσεις για την αναδιάρθρωση των δανείων μέσω της μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας προς τα τραπεζικά ιδρύματα. Τα κίνητρα αυτά ισχύουν για τις αναδιαρθρώσεις δανείων που θα διενεργηθούν μέχρι το Δεκέμβριο του 2017.
Ο στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με το νομικό πλαίσιο των φορολογικών ελαφρύνσεων και πώς αυτές μπορούν να διευκολύνουν την αναδιάρθρωση δανείων.

Συμμετέχοντες:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ελεγκτές, λογιστές, φορολογικούς σύμβουλους, τραπεζίτες και δικηγόρους.

Εγγραφή

Για να εγγραφείτε στο σεμινάριο, πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση.  Αφού συμπληρωθεί, να σταλεί στο [email protected].

For further information please contact us.